Czas trwania kontraktu:  2020 – obecnie

 

Zakres prac:

  • Koszenie
  • sprzątanie śmieci 
  • utrzymanie oznakowania pionowego 
  • Zamiatanie