Zakres prac:

  • Wymiana skorodowanego zbrojenia
  • Uzupełnienie ubytków
  • Malowanie