Zakres prac:

  • Budowa  rurociągu kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej
  • Budowa studni kanalizacyjnych tworzywowych i betonowych
  • Częściowe zabezpieczenie rurociągu osłoną stalową
  • budowa pompowni