Zakres prac:

  • Budowa kanalizacji deszczowej,
  • Budowy wpustów i studzienek
  • budowa odwodnienia liniowego
  • podłączenie przyłączy do wybudowanego kanału
  • Odtworzeniu drogi terenów zielonych po zakończonej budowie
Translate »