Remonty, modernizacje i budowa kanalizacji

Szybkie terminy, najnowocześniejsze rozwiązania, atestowane materiały - w realizacji remontów kanalizacji, regulacji studzienek i wpustów.

 1. Regulacja kratek (wpustów) uliczynch i parkingowych z terenu miast i gmin całej Polski. Pracujemy na materiałach atestowanych, odpowiadających natężeniom ruchu dla poszczególnych klas dróg.
 2. Regulacja studni uliczynch i parkingowych z terenu miast i gmin całej Polski. Pracujemy na materiałach atestowanych, odpowiadających natężeniom ruchu dla poszczególnych klas dróg.
 3. Remonty kratek (wpustów) ulicznych i parkingowych z terenu miast i gmin całej Polski. Pracujemy na materiałach atestowanych, odpowiadających natężeniom ruchu dla poszczególnych klas dróg.
 4. Remonty studni ulicznych i parkinkowych z terenu miast i gmin całej Polski. Pracujemy na materiałach atestowanych, odpowiadających natężeniom ruchu dla poszczególnych klas dróg.
 5. Zabezpieczenie oraz uzupełnienie bądź wymiana zniszczonej na skutek aktów wandalizmu, kradzieży, kratek ulicznych i parkingowych - Dyżur 24h wraz z natychmiastową reakcją
 6. Budowa nowych odcinków oraz naprawy przyłączy (pęknięcia, rozszczelnienia, wymiana odcinków)
 7. Remonty kanałów: naprawy drobnych awarii, wymiana lub przebudowa sieci kanalizacji.
 8. Naprawy bezwykopowe kanałów za pomocą urządzenia zwanego packerem wraz z powykonowawczym sprawdzeniem stanu powierzchni przy użyciu kamery.
 9. Wykonawstwo sztucznych zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych wraz z faszynowaniem brzegów.
 10. Ręczne i/lub mechaniczne czyszczenie kanałów otwartyh i rowów melioracyjnych, wykaszanie roślinności z dna i skarp rowów, usuwanie namułu. Bieżące udrażnianie wraz z przepustami, wlotami/wylotami.
 11. Okresowe czyszczenie i udrażnianie przepustów oraz wylotów kanalizacji deszczowej, wraz z wykoszeniem roślinności zarastającej ujście wylotu.