Pogotowie kanalizacyjne

Pogotowie kanalizacyjne oferuje pomoc w nagłych sytuacjach dotyczących kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zakres świadczonych usług w ramach pogotowia obejmuje:

Skuteczne usuwanie awarii (w tym usuwanie zalewisk).

Udrażnianie kanalizacji deszczowej ciśnieniowo i mechanicznie.

Serwis przepompowni ścieków.

Czyszczenie kanalizacji ogólnospławnej.

Monitoring TV, inspekcję.

Swoje usługi wykonujemy specjalistycznym sprzętem, a nasza firma składa się wyłącznie z profesjonalistów. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług za rozsądną cenę.

Ofertę obsługi sieci kanalizacyjnej kierujemy również do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości oraz obiektów publicznych i komercyjnych. W ramach podpisanej stałej umowy oferujemy usługę całodobowego pogotowia kanalizacyjnego

 

Usługi pogotowia kanalizacyjnego świadczymy w wymienionych lokalizacjach:

Warszawa i okolice

Rzeszów

Olsztyn