Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji

Spectare dostarcza szeroki zakres usług w zakresie utrzymania systemów odprowadzania wód i kanalizacji

 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji to jedno z priorytetowych zadań. Niedrożny wpust jest najczęstszą przyczyną zalewania ulic i posesji. Zbyt nisko usytuowana studzienka jest zmorą nie tylko kierowców, ale również gminy, wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej. Usunięcie drobnych niesprawności to klucz do zadowolenia mieszkańców i komfort ze strony urzędu gminy.

Jako doświadczony zespół swoim partnerom zalecamy regularne czyszczenie sieci kanalizacyjnej – rurociągów, studzienek ściekowych, studni oraz przepompowni ścieków. Z doświadczenia wiemy, iż

 • naprawa szkód związana z zalaniem posesji lub wypłata odszkodowania jest znacznie droższe niż bieżąca konserwacja kanalizacji,
 • zapchanie rury kanalizacyjnej piachem do połowy wysokości to ograniczenie jej przepływu do 25 % sprawności,
 • coraz intensywniejsze opady powodują konieczność zmiany dotychczasowej polityki związanej z kanalizacją deszczową,
 • brak właściwego odwodnienia i możliwości zagospodarowania wody deszczowej to coraz częstszy problem podnoszony przez inwestorów starających się o realizację nowej inwestycji.

W zakres naszych usług wchodzi:

 • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej – studzienki ściekowe, studnie, kratki liniowe ACO, rurociągi;
 • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 • Czyszczenie separatorów;
 • Oczyszczenie i konserwacja zbiorników odparowanych, rowów odwadniających i odparowanych
 • Serwis i czyszczenie przepompowni ścieków deszczowych, sanitarnych, przemysłowych
 • Czyszczenie osadników i kanałów do mycia linii technologicznych
 • Usuwanie zalewisk, wypompowywanie wody
 • Kamerowanie kanałów
 • Wykrywanie i likwidacja nielegalnych przyłączy
 • Uzupełnianie skradzionych włazów ulicznych i parkingowych.

W swojej pracy stosujemy różnorodne metody udrożniania i oczyszczania kanalizacji, które indywidualnie dopasowujemy do potrzeb klienta.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem. Do oczyszczania kanalizacji stosujemy nowoczesne samochody specjalistyczne (z recyklingiem).