Utrzymanie infrastruktury drogowej

Specjalizujemy się w

  • utrzymaniu czystości i estetyki pasa drogowego

  • utrzymaniu nawierzchni dróg – zamiatanie, czyszczenie, mycie znaków, krawężników, odśnieżanie

  • konserwacji urządzeń odwadniających drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i autostrady

  • utrzymaniu obiektów inżynierskich – tuneli, mostów i wiaduktów,

  • utrzymaniu skarp i nasypów