Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji

Spectare dostarcza szeroki zakres usług w zakresie utrzymania systemów odprowadzania wód i kanalizacji

Więcej...

Remonty, modernizacje i budowa kanalizacji

Szybkie terminy, najnowocześniejsze rozwiązania, atestowane materiały - w realizacji remontów kanalizacji, regulacji studzienek i wpustów.

Więcej...

Pogotowie kanalizacyjne

Pogotowie kanalizacyjne oferuje pomoc w nagłych sytuacjach dotyczących kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Więcej...

Kamerowanie kanałów

Firma Spectare używa nowoczesnego systemu wideo do kamerowania kanałów, który pozwala na kontrolę stanu drożności i uszkodzeń rur.

Więcej...

Czyszczenie separatorów

Naszym klientom oferujemy wykonanie okresowych i awaryjnych przeglądów, napraw i konserwacji.

Więcej...

Nowoczesne systemy zagospodarowania wody deszczowej

Stosujemy innowacyjne, przyjazne środowisku systemy zagospodarowania odpływu wód deszczowych z powierzchni utwardzonych. System przez nas stosowany posiada wiele możliwości wykorzystania.

Więcej...

Utrzymanie infrastruktury drogowej

Specjalizujemy się w

Więcej...

Usługi dla oczyszczalni ścieków

Więcej...

Czyszczenie osadników, osadników Imhoffa

Czyszczenie przepompowni ścieków.

Czyszczenie piaskowników i odstojników szlamu.

Okresowe przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy bieżące separatorów.

Budowa lub naprawa przyłączy kanalizacyjnych

Wykrywanie i likwidacja nielegalnych przyłączy.

Udrażnianie i oczyszczanie sieci kanalizacyjnej  - studzienki ściekowe, wpusty, studnie, kratki ACO, rurociągi, separatory.

Oczyszczanie i konserwacja zbiorników odparowalnych, rowów odwadniających