Spectare Sp. z o.o. Oddział w Olsztynie
ul. Lubelska 32 lok. 107, 10-409 Olsztyn
tel. +48 793 300 361