Spectare Sp. z o.o. Oddział w Gdyni
ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia
budynek o numerze administracyjnym 29, II piętro, pokój 220, na terenie DALMOR S.A.
tel. +48 793 300 492