Spectare Sp. z o.o. Oddział w Ełku
ul. Wojska Polskiego 28, 19-300 Ełk
tel. +48 793 300 485