Nasze usługi

REMONT, MODERNIZACJA I BUDOWA KANALIZACJI

więcej

Wykonujemy:

budowę i remonty kanalizacji

 • deszczowej,
 • sanitarnej,
 • ogólnospławnej,
 • wodociągowej

CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE KANALIZACJI

więcej

Wykonujemy:

 • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej – studzienki ściekowe, studnie, kratki liniowe ACO, rurociągi
 • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Czyszczenie separatorów
 • Oczyszczenie i konserwacja zbiorników odparowanych, rowów odwadniających i odparowanych
 • Serwis i czyszczenie pompowni ścieków deszczowych, sanitarnych, przemysłowych
 • Czyszczenie osadników i kanałów do mycia linii technologicznych
 • Usuwanie zalewisk, wypompowywanie wody
 • Wykrywanie i likwidacja nielegalnych przyłączy
 • Uzupełnianie skradzionych włazów ulicznych i parkingowych.

budowa przyłączy

więcej

Montujemy przyłącza kanalizacyjne:

 • sanitarne
 • deszczowe
 • wodociągowe

czyszczenie separatorów

więcej

Czyścimy:

 • Separatory ropopochodne
 • separatory tłuszczu

czyszczenie i konserwacja pompowni

więcej
 • Konserwacja pompowni
 • naprawa pompowni
 • obsługa pompowni

Budowanie odwodnienia

więcej

Co kładziemy:

 • budowa rowów
 • Drenaż Francuski
 • Skrzynki rozsączające
 • studnie chłonne
 • drenaż opaskowy

odśnieżanie dróg

inspekcja tv

więcej

Co robimy:

 • Wykrywanie niedrożności i usuwanie problemów
 • Sprawdzania stanu rur
 • Przygotowanie raportu Technicznego z inspekcji

zamiatanie dróg, ulic i placów

więcej

Co robimy:

 • Zamiatanie chodników
 • Zamiatanie ścieżek
 • Zamiatanie dróg i ulic
 • Zbieranie śmieci

koszenie skarp i poboczy

więcej

Co robimy :

 • koszenie skarp
 • koszenie poboczy
 • trawników przy drogach
 • koszenie większych połaci terenu

sprzątanie po wypadkach

więcej
 • Do naszych usług należy
  • czyszczenie pozostałości karoserii
  • sprzątanie śmieci
  • usuwanie substancji ropopochodnych na lądzie jaki i na zbiornikach wodnych
  • naprawienia barier i słupów, znaków drogowych
  • Naprawa powierzchni

Bieżące utrzymanie, konserwacja infrastruktury drogowo-mostowej

więcej
 • utrzymanie infrastruktury
 • mycie
 • zamiatanie
 • naprawa ubytków 
 • malowanie
 • bieżąca konserwacja i utrzymanie

Chcesz skorzystać z usług

Skontaktuj się z nami:

usługi WUKO: 793 300 154

Godziny pracy:

Pn-Pt: 8:00-16:00

So-Nd: nieczynne

Obszar naszych usług

Adres rejestrowy i biuro handlowe

Adres rejestrowy: Spectare Sp. z o.o. Obrońców Tobruku 25/144, 01-494 Warszawa, Polska

Biuro handlowe: Księżycowa 11, 05-250 Radzymin